СТРАТЕГИИ

ПРОДВИЖЕНИЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА К УСПЕХУ


Рассылка
СтатистикаRambler's Top100

Яндекс цитирования

Характеристика стану пристрою керування мікропроцесорів

Характеристика стану пристрою керування мікропроцесорів

Стан пристрою керування МП характеризують:

—           прапорець напрямку передачі DF (direction) визначає спосіб заміни адреси джерел-приймачів кодів в командах роботи з рядками даних. Якщо DF=0, то адреси нарощуються (автоінкрементне адресування), якщо DF=1 — (автодекрементне адресування);

—           прапорець дозволу ремонт ноутбука переривання IF (interrupt enable), переведений в нульовий стан, забороняє обробку запиту на переривання, встановлений на «1» — дозволяє її;

—           прапорець поетапного режиму TF (trap) знаходиться в одиничному стані, коли задається спеціальний режим покомандного виконання, в якому після обробки кожної команди, генерується програмне переривання.

Обмін даними між АЛП та РЗП виконується внутрішньою 16-розрядною шиною А. Цією шиною відбувається обмін кодами між пристроєм обробки та пристроєм спряження з шиною.

Пристрій спряження 3 шиною. Забезпечує обмін інформацією між сервисный центр МП i зовнішніми щодо нього приймачами та джерелами (ЗП, ПВВ та.ін.). До його складу належать група сегментних регістрів, регістр адреси команди, регістри черги команд, регістр обміну i суматор адреси.

Сегментні регістри призначені для зберігання початкових (базових) адрес сегментів пам'ять Використовуються чотири 16-розрядних сегментних регістри i відповідно чотири сегменти пам'яті:

—           регістр сегмента команд CS (code segment) визначає сегмент пам'ять в якому зберігається виконувана програма;

—           регістр сегмента даних DS (data segment) задає сегмент пам'ять який містить оброблювані дат;

—           регістр сегмента стека SS (stack segment) визначає сегмент пам'ять доступ до елементів якого можливий за допомогою стекової адресації;

—           регістр екстрасегмента ES (extra segment) задає додатковий сегмент, в якому поряд з сегментом даних може зберігатися оброблювана інформація.

Peгістр адреси команди IP (instruction pointer) зберігає 16-розрядну адресу чергової команди, яка повинна вилучатись із сегмента команд пам'ять

Шість 8-розрядних регістрів черги команд створюють внутрішню проміжну пам'ять зі швидким доступом для зберігання послідовності команд виконуваної програми.

Вся інформація надходить в сервис по ремонту ноутбуков МП через буфер адреси/даних i потрапляє по внутрішній 16-розрядній шині С у пристрій спряження. Код із шини С може бути прийнятий в будь-який регістр пристрою спряження або переданий через регістр обміну на шину A i далі в пристрій обробки даних. Аналогічно інформація з пристрою спряження або пристрою обробки даних може надходити з МП у зовнішній пристрій.


Возврат к спискуНадежное размещение и публикация статей для продвижения сайтов в Yandex